تخمین تابع تقاضای خدمات تلفن ثابت با روش سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل خطی پویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

با توجه به اهمیت ارتباطات در دنیای امروز، تجهیزات مخابراتی یکی از اقلام لاینفک در زندگی افراد جامعه شده است. در این مقاله، به تخمین تابع تقاضای خدمات تلفن ثابت پرداخته می‌شود که در تقابلی دو طرفه، به دلیل ظهور کالاهای مکمل همچون اینترنت و دورنگار تقاضای آن افزایش یافته است و از طرفی به دلیل گسترش مصرف کالاهای جانشین مانند تلفن همراه، تقاضا برای آن کاهش می‌یابد.
در این نوشتار، از الگوی سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل خطی پویا استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده کشش قیمت مربوط به تلفن ثابت 34/0- است، همچنین اثرات رفاهی ناشی از تغییرات قیمت مکالمات تلفن ثابت نیز در این پژوهش محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating of Demand Function for Fixed Telephone Services with Linear Dynamic Almost Ideal Demand System Approach

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Salem
  • Neda Bayat
PhD Student
چکیده [English]

Given the importance of communication in today's world, telecommunications equipment has become an integral part of community life. This paper deals with estimating the demand for fixed telephone services, which in a two way interaction, has increased due to the emergence of complementary products, such as the Internet and Fax, and has decreased due to the growing demand for substitute goods. In this paper, the almost ideal method of linear dynamic demand system is used. According to the results, the price elasticity of fixed telephones is -0.34. Also, the welfare effects of price fluctuations are calculated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fixed Telephone
  • Almost Ideal Demand System
  • Price Elasticity
  • Income Elasticity
  • Welfare Indexes
پورپرتوی، طاهر؛ اسداله جلال آبادی (1384)، "تخمین تابع تقاضای مکالمات تلفن بین‌الملل"، مجلة تحقیقات اقتصادی، شمارة 74.
شیخان، منصور؛ اسماعیل کلانتری (1387)،"تخمین تعداد مشترکین سرویس‌های مخابراتی درکشور برای سال‌های آتی"، نشریة مهندسی برق و مهندسی کامپیوترایران، شمارة 2.
شیخان، منصور؛ اسماعیل کلانتری (1387)،"برآورد بازار تجهیزات سوئیچ شبکة تلفنی ثابت کشور با ملاحظات گذار به NGN براساس پیش‌بینی مدل کاب-داگلاس برای تقاضا"، استقلال، شمارة 1.
فراهانی، طیبه (1387)، "جایگزینی و رقابت بین تلفن همراه و ثابت: یک مطالعة تجربی در ایران"، مجلة تحقیقات اقتصادی، دورة 44، شمارة 1.
Alston Julian M, Foster Kenneth A, Green Richard D (1994), "Estimating Elasticities with the Linear Approximate Almost Ideal Demand System: Some Monte Carlo Results", The Review of Economics and Statistics, Vol. 76, No. 2.
Alston, Julian M, Green, Richard (1990), "Elasticities in AIDS Models". American Journal of Agricultural Economics, Vol. 72, No. 2.
Buse, Adolf (1998), "Testing Homogeneity in the Linearized Almost Ideal Demand System", American Journal of Agricultural Economics, Vol. 80, No. 1.
Chalfant, James, A (1987), "AGlobally Flexible, Almost Ideal Demand System", Journal of Business & Economic Statistics, Vol. 5, No. 2.
Deaton, Angus, John Muellbauer (1980), "An Almost Ideal Demand System", The American Economic Review, Vol. 70, No. 3.
Garbacz  Christopher, Herbert G Thompson (2007), "Demand for telecommunication services in developing countries". Telecommunications Policy, Volume 31, Issue 5 .
Garbacz, Christopher, Herbert G Thompson (2002), "Estimating Telephone Demand with State Decennial Census Data from 1970-1990", Journal of Regulatory Economics; 21:3 317-329.
Garbacz, Christopher, Herbert G Thompson (2003), "Estimating Telephone Demand with State Decennial Census Data from 1970-1990, Updated with 2000 data", Journal of Regulatory Economics, 24, 3, 373-378.
Gassner, Katharina (1998), "An Estimation of UK Telephone Access Demand Using Pseudo-Panel Data", Utilities Policies, 7, 3.
Modafri A , B.W Brorsen (1993), "Demand for Red Meat ,Poulatry and Fish in Morocco:An Almost Ideal Demand System", Agricultural Economics, 9,155-163.
Nadiri M. Ishaq, Nandi Banani (1996), "The Changing Structure of and Demand for the U.S. Telecommunications Industry", NBER Working Paper 5820.
Pinaki Das , P.V. Srinivasan (1999), "Demand for Telephone Usage in India", Information Economics and Policy, 11, 2.
Rougier J. (1997), "A Simple Necessary Condition for Negativity in the Almost Ideal Demand System with the Stone Price Index". Applied Economic Letters, 4, 97-99
Zellner Arnold (1962), "An Efficient Method of Estimating Seemingly Unrelated Regressions and Tests for Aggregation Bias", Journal of the American Statistical Association, 57, 298.