نویسنده = حجت ایزدخواستی
تحلیل تأثیر مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده‌ها و شاخص سلامت در ایران: الگوی معادلات همزمان

دوره 8، شماره 29، خرداد 1396، صفحه 89-117

حجت ایزدخواستی؛ علی اکبر عرب مازار؛ مژگان خوشنام‌وند


تأثیر پیشرفت کیفی تولیدات بر رشد اقتصادی ایران در یک الگوی رشد درون‌زا: با تأکید بر ابداع در فرآیند تولید

دوره 7، شماره 27، آذر 1395، صفحه 1-24

رحیم دلالی؛ نعمت اله اکبری؛ حجت ایزدخواستی؛ یاسر بلاغی