کلیدواژه‌ها = تجارت بین‌الملل
نقش پذیرش و توسعه رمزارزش های جهان‌روا در جهانی‌شدن اقتصاد

دوره 14، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 135-166

10.48308/jem.2024.233461.1869

اسماعیل حافظی؛ رضا نجارزاده؛ حسن حیدری؛ سید شمس‌الدین حسینی


تحلیل پویای الگوی تجارت ایران در چارچوب توافقات منطقه‌ای: رهیافت شبکه

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 101-140

10.29252/jem.2021.223052.1633

الهه رضائیان؛ احمد صلاح منش؛ حسن فرازمند؛ معصومه خیرخواه زاده


بررسی آثار تحریم‌های بین‌المللی بر ساختار تجاری ایران: رویکرد نظریه شبکه

دوره 10، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-28

10.29252/ecoj.10.3.1

نجمه ساجدیان فرد؛ ابراهیم هادیان؛ علی حسین صمدی؛ زهرا دهقان شبانی