تعداد مقالات: 202
51. نقش اعتبار سیاست پولی بر درجه عبور نرخ ارز طی فرآیند جهانی شدن

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 37-64

رامین رحیمی؛ حسن خداویسی


52. تأثیر کیفیت قوانین بر نرخ تورم: مشاهداتی از کشورهای منتخب منطقه MENA

دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 39-67

حسن حیدری؛ رقیه علی‌نژاد؛ رعنا اصغری


53. بهرة پولی (ربا) و بحران مالی

دوره 2، شماره 6-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 39-68

پرویز داودی؛ مهدی هادیان


55. اثرات نامتقارن تغییرات نرخ ارز در تجارت ایران و چین

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 41-73

محمد شریف کریمی؛ شیوا قادری؛ جلوه صیفوری


56. کاربرد سامانة خبره تلفیقی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

دوره 3، شماره 9، بهار 1391، صفحه 42-66

حمید ابریشمی؛ اکبر کمیجانی؛ مهدی اکبری؛ غزاله حسینی حبشی


58. اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های عمومی بهره‌وری به تفکیک بخش‌های اقتصادی ایران؛ با رویکرد نوین

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 190-236

علیرضا امینی؛ علیرضا فرهادی کیا؛ علاءالدین ازوجی


59. ارائة یک الگوی بهینه برای نگهداری ذخایر ارزی کشور در بانک مرکزی با استفاده از منطق فازی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 39-66

محمدحسین پورکاظمی؛ محمدناصر شرافت جهرمی؛ فرشید غلامی


60. بررسی اثر تکانه‎های ساختاری بر نوسانات متغیرهای کلان اقتصاد ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 41-80

عباس عرب مازار؛ حسن گلمرادی


61. سنجش اندازه رقابت در بازار بانکی ایران: رویکرد هال- راجر

دوره 7، شماره 25، بهار 1395، صفحه 47-73

محمد نبی شهیکی تاش؛ یعقوب عبدی


62. تحلیل پویای اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی و غیرنفتی خاورمیانه

دوره 4، شماره 14-15، پاییز و زمستان 1392، صفحه 47-74

محمد مولایی؛ ابوالقاسم گل خندان


63. تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی بر رشد اقتصادی ایران: رویکرد داده‌های تابلویی و خوشه‌بندی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 49-70

شهرام فتاحی؛ جمال فتح اللهی؛ الناز عسگری


64. شاخص فضای کسب و کار و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 53-82

عباس عرب مازار؛ مریم احمدیان


65. اثر تسهیلات اعطایی و نرخ سود بانکی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 53-74

حسین صمصامی؛ محمد فرید خادم غوثی


66. تأثیرتخصیص مجدد مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی بلندمدت ایران

دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 55-84

مجتبی احسانی؛ سعید کریمی؛ احمد جعفری صمیمی


69. تأثیر اندازه دولت بر سرمایه اجتماعی در استان‌های ایران

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 55-87

صاحبه محمدیان منصور؛ محمد جعفری؛ نادر مهرگان


70. بررسی وجود همجمعی در تابع مصرف بخش خصوصی

دوره 5، شماره 17-18، بهار و تابستان 1393، صفحه 59-74

محمد نوفرستی


71. تاثیر سطح توسعه یافتگی بر نسبت مواجهه‌ی خانوارهای شهری با هزینه زیاد سلامت در ایران 1390-1384

دوره 5، شماره 19-20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 59-77

یگانه موسوی جهرمی؛ محسن حسنی؛ سمیه مازوساز


72. بررسی اثر افزایش قیمت برق بر فرایند تولید زیربخش‌های 23 گانة صنعت رویکرد پانل سیستمی

دوره 2، شماره 8-7، پاییز و زمستان 1390، صفحه 59-79

محمد نوفرستی؛ زهره سلیمیان


73. تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت NARDL

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 59-91

کریم آذربایجانی؛ مصطفی مبینی دهکردی؛ علیرضا کمالیان


74. اثر آزادسازی حساب سرمایه بر تعمیق مالی: شواهدی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 59-81

هاتف حاضری نیری؛ عبدالرحیم هاشمی؛ بهناز ایوبی گرگری


75. بررسی قاعده پولی بهینه در یک اقتصاد باز کوچک در دو رژیم نرخ ارز شناور و مدیریت شده

دوره 4، شماره 13، بهار 1392، صفحه 61-80

شیرین صلوی تبار؛ شمس‌الله شیرین‌بخش