کلیدواژه‌ها = سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
نقش پذیرش و توسعه رمزارزش های جهان‌روا در جهانی‌شدن اقتصاد

دوره 14، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 135-166

10.48308/jem.2024.233461.1869

اسماعیل حافظی؛ رضا نجارزاده؛ حسن حیدری؛ سید شمس‌الدین حسینی


بررسی تأثیر تحریم‌های اقتصادی و نااطمینانی نرخ ارز بر جذب FDI در ایران: رویکرد فازی

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 33-59

10.29252/jem.2021.219939.1560

مصطفی شکری؛ محمدمهدی برقی اسگویی؛ محمدعلی متفکرآزاد؛ محمدرضا سلمانی بیشک