دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 46، شهریور 1400، صفحه 1-195 
بررسی سرایت میان بازارهای پولی و مالی در ایران

صفحه 123-166

10.29252/jem.2021.224004.1665

مهرداد دادمهر؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ میر فیض فلاح شمس


بررسی تأثیر اشتغال زنان بر ازدواج و طلاق

صفحه 167-195

10.29252/jem.2021.223380.1651

زهرا درّی نجف آبادی؛ محسن مهرآرا؛ فرهاد غفاری؛ کامبیز هژبرکیانی