دوره و شماره: دوره 4، شماره 14-15، آذر 1392، صفحه 1-215 
اثر سیاست‏ توسعه صادرات بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان

صفحه 97-132

منصور عسگری؛ کریم آذربایجانی؛ سید کمیل طیبی؛ محمد واعظ برزانی


آثار مطالبات معوق بانکی بر تولید و تورم

صفحه 158-189

محمدناصر شرافت جهرمی؛ الدار صداقت پرست