کلیدواژه‌ها = سیاست پولی
تأثیر سیاست پولی بر شکنندگی بازار پول در اقتصاد ایران

دوره 10، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 27-56

10.29252/ecoj.10.4.25

غلامرضا رضائی؛ حمید شهرستانی؛ کامبیز هژبرکیانی؛ محسن مهرآرا


تحلیل رابطه بین دولت، بانک مرکزی و سفته بازان در ایران: رهیافت نظریه بازی‌ها با رویکرد تعادل نش

دوره 7، شماره 28، اسفند 1395، صفحه 139-167

نسرین منصوری؛ یگانه موسوی جهرمی؛ اصغر ابوالحسنی؛ بیتا شایگانی


بررسی قاعده پولی بهینه در یک اقتصاد باز کوچک در دو رژیم نرخ ارز شناور و مدیریت شده

دوره 4، شماره 13، خرداد 1392، صفحه 61-80

شیرین صلوی تبار؛ شمس‌الله شیرین‌بخش