کلیدواژه‌ها = اقتصاد ایران
بررسی آثار تحریم‌های بین‌المللی بر ساختار تجاری ایران: رویکرد نظریه شبکه

دوره 10، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-28

10.29252/ecoj.10.3.1

نجمه ساجدیان فرد؛ ابراهیم هادیان؛ علی حسین صمدی؛ زهرا دهقان شبانی


آنالیز نقش سیاست پولی نامتعارف با استفاده از شاخص شرایط مالی: رهیافت خودرگرسیون برداری بیزی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 211-240

10.29252/ecoj.10.1.211

حدیثه محسنی؛ مصیب پهلوانی؛ محمد نبی شهیکی تاش؛ سید حسین میرجلیلی


تأثیر مهاجران افغانی بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 157-182

سعید عیسی‌زاده؛ جهانبخش مهرانفر