موضوعات = اقتصاد بین الملل
نقش پذیرش و توسعه رمزارزش های جهان‌روا در جهانی‌شدن اقتصاد

دوره 14، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 135-166

10.48308/jem.2024.233461.1869

اسماعیل حافظی؛ رضا نجارزاده؛ حسن حیدری؛ سید شمس‌الدین حسینی


بررسی اثر کوید-19 بر تجارت بین‌الملل: رهیافت شبکه

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 29-54

10.29252/jem.2023.229751.1807

الهه رضائیان؛ احمد صلاح منش؛ معصومه خیرخواه زاده