دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 41، خرداد 1399، صفحه 1-205 
اثر کیفیت نهادی بر چرخه‌ تجاری و پویایی‌های متغیرهای کلان اقتصادی در ایران

صفحه 29-66

10.29252/jem.2020.100518

محمد دهقان منشادی؛ کریم اسلاملوئیان؛ ابراهیم هادیان؛ زهرا دهقان شبانی