دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 41، بهار 1399، صفحه 1-205 
2. اثر کیفیت نهادی بر چرخه‌ تجاری و پویایی‌های متغیرهای کلان اقتصادی در ایران

صفحه 29-66

محمد دهقان منشادی؛ کریم اسلاملوئیان؛ ابراهیم هادیان؛ زهرا دهقان شبانی