دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 44، زمستان 1399، صفحه 1-210 
1. تاثیر تغییر دستوری نرخ سپرده بر ثبات مالی بانکی ایران درشرایط تحریم

صفحه 1-29

سیده شکوفه موسوی؛ ایمان باستانی فر؛ هادی امیری


6. تأثیر کارایی بازار کالا، اندازه بازار و آمادگی فنی بر قدرت پول ملی در کشورهای منتخب

صفحه 135-161

ابوالفضل شاه ابادی؛ مهناز ربیعی؛ سعید دانشور سعدآبادی؛ علی مرادی