دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 39، پاییز 1398، صفحه 1-257 
1. بررسی آثار تحریم‌های بین‌المللی بر ساختار تجاری ایران: رویکرد نظریه شبکه

صفحه 1-29

نجمه ساجدیان فرد؛ ابراهیم هادیان؛ علی حسین صمدی؛ زهرا دهقان شبانی


2. اثرات نامتقارن تغییرات نرخ ارز بر تجارت ایران و چین

صفحه 31-61

محمد شریف کریمی؛ شیوا قادری؛ جلوه صیفوری


7. اثر یکپارچگی مالی بین‌المللی بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی

صفحه 181-208

مجید دشتبان؛ عبداله خوشنودی؛ بهنام الیاس پور؛ سحر دشتبان فاروجی


8. بررسی عدم تقارن داخل رژیم‌ها در قانون اوکان: رهیافت چرخشی مارکوف

صفحه 209-234

خالد کردی تمندانی؛ محمدعلی احسانی؛ وحید تقی نژاد عمران