تعداد مقالات: 216
1. برآورد شاخص ترکیبی آسیب‌پذیری و تاب‌آوری اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 1-29

اسمعیل ابونوری؛ حسن لاجوردی


3. ارزیابی وضعیت اقتصادی ایران در سند چشم‌انداز

دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 1-29

وحید شقاقی شهری


4. تأثیر پیشرفت کیفی تولیدات بر رشد اقتصادی ایران در یک الگوی رشد درون‌زا: با تأکید بر ابداع در فرآیند تولید

دوره 7، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 1-24

رحیم دلالی؛ نعمت اله اکبری؛ حجت ایزدخواستی؛ یاسر بلاغی


5. ارزیابی تعامل بخش‏های حقیقی و مالی در اقتصاد ایران: رویکرد DSGE

دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 1-32

حسن درگاهی؛ مهدی هادیان


7. نقش انرژی در فرایند تولید بخش صنعت و معدن

دوره 5، شماره 17-18، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-15

رها سادات رمضانیان؛ محمد حسین مهدوی عادلی


8. بررسی آثار نامتقارن قیمت گاز طبیعی بر مصرف آن در بخش خانگی

دوره 5، شماره 19-20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-27

ویدا ورهرامی؛ رسام مشرفی؛ جابر لایق


10. پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران به کمک الگوی داده‌های ترکیبی با تواتر متفاوت

دوره 4، شماره 14-15، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-23

محمد نوفرستی؛ محبوبه بیات


12. نابرابری تورمی و اثرات آن بر توزیع سهم مخارج گروه‌های شغلی در ایران

دوره 3، شماره 11-12، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-43

پرویز داودی؛ سمیرا قاسمی نسب


14. بررسی رابطه بین نرخ بهره و نرخ تورم در ایران

دوره 2، شماره 8-7، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-25

پرویز داودی؛ مهدی ذوالقدری


15. برآورد تولید بهینة نفت خام ایران و سرمایه‌گذاری مورد نیاز سالیانه برای افق بیست ساله

دوره 2، شماره 6-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-37

محمدناصر شرافت جهرمی؛ حسین صمصامی؛ اباذر کریمی راهجردی


16. بحران مالی و انفکاک بازارها

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-21

پرویز داودی؛ مهدی هادیان


17. بررسی اثر ثروت نفتی (ارزش ذخایر اثبات شده) برسرمایه‌گذاری بخش خصوصی (مطالعة موردی ایران)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-18

محمدناصر شرافت جهرمی؛ سید علی حسن اسلامی نژاد


18. تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-29

محمدناصر شرافت جهرمی؛ زریر نگین‌تاجی


20. تاثیر شکاف تکنولوژیکی بر روابط دوجانبه‌‌‌ی تجاری ایران: رویکرد شبه‌‌‌پارامتری

دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 1-26

سپیده اوحدی اصفهانی؛ سید کمیل طیبی؛ محمد واعظ برزانی


24. ساز و کار اثرگذاری سیاست‌های پولی در چارچوب نظریه ساختار زمانی نرخ بهره در اقتصاد ایران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-34

امیر محسن خزیمه؛ عباس امینی فرد؛ هاشم زارع؛ مهرزاد ابراهیمی


25. بررسی رفتار غیرخطی عبور نرخ ارز با توجه به وضعیت تولید در اقتصاد ایران

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-32

کریم اسلاملوئیان؛ زهرا محزون